Decyzja finansowa w kilka kliknięć

W dzisiejszym świecie usług zorientowanych na konsumenta, skuteczny marketing to nie tylko  przyciąganie potencjalnych klientów, ale również proces wspierania ich w decyzjach zakupowych – element fundamentalny szczególnie w biznesach oferujących dobra lub usługi o wysokim prawdopodobieństwie finasowania kredytem lub pożyczką (samochód, ubezpieczenie na życie, zakup nieruchomości, etc.).

Symulatory finansowe naszego autorstwa to rozwiązania oferujące łatwą i przejrzystą obsługę, a jednocześnie integrujące dużą ilość danych finansowych. Nasza ekspertyza oraz nieustanny rozwój funkcjonalności narzędzia (dziś mamy już dedykowany zespół ekspertów pracujący nad symulatorami finansowymi), pozwoliły rozwinąć i spopularyzować to narzędzie na tyle, że obecnie jego użytkownicy generują do 2 mln operacji dziennie.

Oszczędzaj czas! Zaproponuj klientom samodzielne wyliczenie raty kredytu lub leasingu.

Opis rozwiązania

Osadzony na stronie internetowej symulator finansowy pozwala na ustawianie dostępnych parametrów kredytu (np. zaliczka, okres kredytowania, ubezpieczenie, etc.) i po ich analizie (w oparciu o aktualizowane w czasie rzeczywistym dane) umożliwia natychmiastowe wyświetlenie wyniku w postaci wysokości raty. W ten sposób użytkownik zainteresowany np. zakupem mieszkania czy samochodu jest w stanie niemal natychmiast uzyskać informacje finansowe i przygotować się na określony poziom wydatków zanim jeszcze zdecyduje się na rozmowę handlową.

Symulatory finansowe mogą pracować w różnych trybach, w zależności od potrzeb użytkownika:  

  • Ustawienia domyślne (tzw. Default Offer) – kwota przedstawiająca sugerowaną miesięczną ratę kredytu (według określonych przez bank parametrów)
  • Interaktywny symulator  – funkcjonalność pozwalająca na samodzielne badanie wielu różnych ofert finansowych na podstawie proponowanych wariantów ustawień, np. wyświetlanie różnic w wysokości raty kredytu w zależności od opcji dobranych do oferty. W ten sposób można określać warunki finansowe dostosowane do np. wyposażenia samochodu, metrażu nieruchomości czy opcji oferty ubezpieczeniowej. 

Rozwiązanie już udowodniło swoją niezwykłą popularność w branży motoryzacyjnej i sektorze usług finansowych – generując obecnie ponad 2 miliony operacji dziennie w trybie Default Offer oraz ponad 60 tysięcy operacji interaktywnych (przy średniej ilości zmiany parametrów i jego ustawień na poziomie 3 – 4 na jedno uruchomienie). Obserwacje trendów pokazują, że prawdziwy potencjał symulatorów finansowych jest jeszcze do odkrycia.

Chcesz wypróbować funkcjonalności naszego symulatora finansowego? Wykonaj kilka symulacji na naszym DEMO.

Wyróżniające cechy

Symulator finansowy ma na celu dostarczenie użytkownikowi danych w czasie rzeczywistym w możliwie łatwej formie. Dlatego też, celem naszych rozwiązań jest prostota obsługi, wysoki poziom jej wydajności oraz przyjazny interfejs:

  • Interaktywna oraz łatwa w obsłudze prezentacja analizy skomplikowanych danych  symulatory w interaktywny sposób prezentują miesięczne zobowiązanie oraz całkowite jego koszty, a wszelkie zmiany parametrów dają natychmiastowy efekt w postaci zmian liczb w widoku dostępnym dla klienta. 

Co więcej – warstwa graficzna symulatora udostępnianego klientowi na stronie może przyjmować dowolną formę. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie wyglądu narzędzia do projektu strony, corporate identity marki lub preferencji firmy.

Jednocześnie, łatwy do odczytania wynik stanowi skomplikowaną analizę wielu danych, w dodatku dostarczanych w czasie rzeczywistym. Symulatory mogą budować wyniki dostępne dla użytkowników na bardzo wielu parametrach na raz i biorą pod uwagę takie czynniki jak np. obowiązujące w danym kraju regulacje prawne, stosowane na danym rynku algorytmy wyliczania rat kredytowych bądź leasingowych, parametry przypisane do produktu lub usługi czy ustawienia potencjalnego kredytobiorcy (wkład własny, czas kredytowania, etc.). 

  • Możliwość integracji rozwiązania z innymi narzędziami komunikacyjnymi – uzyskanie rezultatów symulacji finansowej nie musi oznaczać zakończenia procesu potencjalnego zakupu towaru lub usługi. Połączenie symulatora finansowego z innymi narzędziami lub systemami (Call To Action, Lead Management Tool, Scoring System) może w znaczący sposób usprawnić i skrócić proces zakupu towaru lub usługi. Klient w naturalny sposób przenoszony jest z jednego narzędzia do kolejnego uzupełniając systemy o kolejne informacje o sobie i swoich oczekiwaniach.
  • Centralizacja rozwiązania ta funkcjonalność gwarantuje sprawne oraz bezpieczne zarządzanie wszelkimi zmianami parametrów globalnych symulatora - ustalanych, na przykład, przez instytucję finansową, sprzedawcę, dostawcę usługi. Wszelkie zmiany ustawień są dokonywane w bezpiecznym środowisku (aplikacja Back Office dostępna dla centralnych oraz lokalnych administratorów) lub poprzez integrację rozwiązania z wewnętrznymi systemami instytucji czy jej dostawcy.

  

Graficzna prezentacja procesu zasilania danymi Symulatorów Finansowych

  • Niezwykle wydajna i efektywna infrastruktura symulatorów finansowych – dzięki naszemu potężnemu systemowi w jednej z obecnie działających implementacji realizujemy klika milionów symulacji dziennie w Europie i Indiach. Wyniki działań symulatorów są gromadzone w systemach hurtowni danych i na życzenie klienta poddawane są dalszym analizom. Pozwala to na późniejsze lepsze dopasowanie oferty kredytowej dla końcowego klienta.

Co więcej, funkcjonalność symulatorów finansowych umożliwia pracę na stronach klienta  zarówno w wariancie niezależnym od innych systemów jak i w wariancie zintegrowanym z innymi systemami, które zasilają je danymi. Na życzenie klienta możliwe jest zaimplementowanie rozwiązania cache’ującego połączonego z geoDNS, które dodatkowo przyspiesza działanie symulatorów. Maszyny cache’ujące rozlokowane są w różnych zakątkach globu, a ich lokalizacja oraz wydajność i szybkość mogą być dynamicznie zmieniane w miarę zmiany dynamiki zapytań wykonywanych przez klientów w danym regionie.

Nasze wdrożenia Symulatorów Finansowych
Załaduj więcej
Inne rozwiązania z obszaru dedykowane systemy biznesowe
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość