Wyróżnij się! To warunek aby osiągnąć sukces w biznesie

Wyróżnij się! To warunek aby osiągnąć sukces w biznesie. Podstawą do tego jest unikalna dla danej firmy organizacja i zarządzanie wewnętrznymi  procesami biznesowymi, metodologia tworzenia oferty czy komunikacja z klientami. W odpowiedzi na potrzeby liderów rynkowych posiadania własnego, zindywidualizowanego  narzędzia informatycznego opracowaliśmy Platformę CRM. To uniwersalna baza do stworzenia szytego na miarę rozwiązania dedykowanego danej firmie.

Platforma CRM jest bazą na której została oparta infrastruktura do zarządzania procesami sprzedażowymi i produkcyjnymi m.in. największego na świecie producenta urządzeń wykorzystywanych w przemyśle mięsnym czy jednego z najnowocześniejszych zakładów przetwórczych w Europie.

Funkcjonalności Platformy CRM pozwalają na łączenie rozwiązania z zewnętrznymi systemami danej firmy i umożliwiają tym samym budowanie potężnych, zintegrowanych systemów do niemal całościowej obsługi. Sprawdzona, stale rozwijająca się technologia Platformy CRM pozwala na projektowanie systemu nie tylko idealnie dopasowanego do branży, ale również skrojonego na miarę indywidualnych potrzeb Klienta. Możliwości platformy CRM, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem, szerokim portfolio międzynarodowych i lokalnych projektów oraz wypracowaną metodyką pracy ekspertów MakoLab, dają gwarancję sukcesu realizacji każdego projektu. 

Portfolio MakoLab  obejmuje wdrożenia w różnorodnych jest bazą na której została oparta infrastruktura do zarządzania procesami sprzedażowymi i produkcyjnymi m.in. największego na świecie producenta urządzeń wykorzystywanych w przemyśle mięsnym czy jednego z najnowocześniejszych zakładów przetwórczych w Europie.

Opis rozwiązania

Makolab posiada ogromne doświadczenie w dostarczaniu indywidualnych rozwiązań bazowanych na Platformie CRM i wspomagających budowanie oraz utrzymanie dobrych relacji między firmą a jej klientami dla każdej branży. Co więcej, dzięki doskonałej znajomości Platformy CRM oraz ekspertyzie w obszarze rozbudowy, modyfikacji i integracji narzędzia, MakoLab jest w stanie dostarczyć rozwiązanie idealnie skrojone na miarę potrzeb nie tylko danej branży, ale i konkretnego Klienta.

Poza podstawową funkcją Platformy CRM wspomagającą procesy sprzedażowe (budowanie relacji klient – firma), nasze dedykowane realizacje pozwoliły również usprawnić takie procesy jak:

 • przetwarzanie i zarządzanie leadami
 • zaopatrzenie, produkcja, magazyn, sprzedaż, obsługa posprzedażowa
 • obsługę ubezpieczeń
 • obsługę serwisową
 • obsługę nieruchomości

Dowodem tego jest portfolio MakoLab zawierające wdrożenia m.in. w jednym z największych zakładów przetwórczych w Europie (gdzie rozwiązanie odpowiada za procesy związane z utrzymaniem ciągłości pracy) czy u lidera na rynku ubezpieczeń (gdzie odpowiada za procesy przetwarzania leadów).

Rozwijane narzędzia nie tylko upraszczają procesy, ale i systematyzują posiadane dane przekształcając je w czytelne  informacje. Dzięki temu, zbudowane na Platformie CRM systemy mogą dostarczać informacji stanowiących cenny wkład do analiz biznesowych (raporty, rankingi, etc.). Są pomocnym narzędziem zarówno dla Kierownictwa, jak i dla szeregowych pracowników pomagając w bieżącej pracy a także w prowadzeniu długookresowych strategii.

Wyróżniające cechy

 • Dostępnością za pośrednictwem przeglądarki internetowej na wszystkich nowoczesnych urządzeniach - dzięki technologii RWD system jest nie tylko dostępny z poziomu różnych urządzeń (desktop, tablet, smartphone, terminal danych, etc.), ale i zachowuje przy tym wysoką jakość wszystkich swoich funkcjonalności. 
 • Wsparciem dla wielu języków w interfejsie użytkownika i dla danych - jedną z podstawowych zalet projektowanych przez nas rozwiązań opartych na Platformie CRM jest łatwość w dostosowywaniu do różnych wersji językowych (włączając w to funkcjonalność pisania od prawej do lewej, stosowaną zwyczajowo w krajach arabskich).
 • Wsparcie dla wielu organizacji/oddziałów/zespołów – poprzez możliwość zbierania, przetwarzania, systematyzacji i integracji danych pochodzących z różnych (często znacznie różniących się geograficznie) źródeł danych w danej organizacji, Platforma CMR stanowi doskonałe wsparcie dla sprawnej interakcji w strukturach firmy, a jednocześnie pozwala zachować pełną spójność informacji w całej organizacji.
 • Personalizacją i dostosowaniem systemu do potrzeb klienta – nasze rozwiązania stanowią platformę do budowy zintegrowanych narzędzi  umożliwiając dostosowanie do wymagań branżowych  wraz z rozwojem danej firmy
 • Wsparciem i integracją wielu obszarów firmy pozwalającą zredukować koszty obsługi klientów – połączenie obsługi i danych pochodzących z kilku procesów w jednym narzędziu systemowym pozwala nie tylko skrócić proces obiegu dokumentów i danych, ale również utrzymać ich jednorodność we wszystkich jego miejscach, co znacznie wpływa na redukcję kosztów obsługi klientów.
 • Metodyką pracy nad projektem, zorientowaną na dostarczenie naszemu klientowi największego możliwego zwrotu z inwestycji w rozwiązanie – standardowy zespół projektowy w realizacjach MakoLab składa się nie tylko z naszych ekspertów, ale również z przedstawicieli naszego klienta: Kierowników Projektu, Analityka, Użytkowników Biznesowych, ponieważ to właśnie od nich możemy czerpać wiedzę o dokładnych potrzebach, jakie ma zaspokoić projektowane narzędzie. Co więcej, tak zbudowany zespół projektowy pracuje nad rozwiązaniem nie tylko na etapie projektu, ale również w fazach wdrożeniowych, testowych oraz optymalizacji, a uwagi i rekomendacje przyszłych użytkowników systemu są dla nas cennym wkładem do pracy nad wspólnym celem – największym zwrotem z inwestycji w rozwiązanie dla naszego klienta.

Zdjęcie 1. Grafika obrazująca metodykę projektową rozwiązań MakoLab.

Informacje techniczne

Platforma CRM  to element ekosystemu rozwiązań informatycznych, do skutecznej pracy wymagana jest integracja z innymi rozwiązaniami. Nasze systemy integrujemy używając wielu techniki, np:

 • dykowanych API
 • na poziomie bazy danych Oracle/Sql Server
 • tworząc dodatkowe moduły integracyjne i webservisy
 •  „szyn danych” ESB (Enterprice Service Bus) 

Bogate doświadczenie i wiele projektów integracyjnych pozwalają nam przeprowadzić taki projekt szybko i efektywnie. Co więcej, w naszych projektach jesteśmy w stanie integrować nie tylko Platformę CRM z systemami firmy, ale również rozbudowywać ją o innowacyjne techniki (np. inteligentne wyszukiwanie, zaawansowane tagowanie obiektów, etc.).

Zdjęcie 2. Przykładowy diagram technologii

Przykładowa realizacja

Integracja Platformy CRM z innymi systemami – w zależności od jej zakresu – może nawet pozwolić na jego rozbudowę do całkowicie nowych funkcjonalności, czego przykładem jest nasza realizacja dla jednego z najnowocześniejszych i największych zakładów przetwórczych w Europie – JBB. Zaprojektowane dla Klienta rozwiązanie CMR – dzięki połączeniu z innymi systemami – spełnia w tej chwili funkcję systemu wspomagającego obsługę procesów związanych z magazynowaniem i utrzymaniem ruchu, a jego funkcjonalności obejmują  m.in.:

 • diagnozowanie i przewidywanie usterek dla urządzeń
 • raportowanie urządzeń wymagających przeglądu lub remontu
 • generowanie automatycznego zapotrzebowania
 • tworzenie zamówień na podstawie danych w systemie

Dodatkowo, system jest dostępny na wielu urządzeniach, włącznie z przenośnymi kolektorami danych oraz zintegrowane z automatycznymi regałami magazynowymi.


Zdjęcie 3. Przykłady urządzeń zintegrowanych w obrębie systemu CRM w firmie JBB.


Zdjęcie 4. Widok CRM JBB okazujący mnogość funkcji systemu.

Nasze wdrożenia Platformy CRM
Załaduj więcej
Inne rozwiązania z obszaru dedykowane systemy biznesowe
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość