Jakość obsługi kluczem do wzrostu sprzedaży

Celem stworzenia przez nas dedykowanego branży ubezpieczeniowej systemu LICOSS było zlikwidowanie wszelkich barier procesowych, które mogłyby mieć wpływ na spowolnienie i – w konsekwencji – zniechęcenie potencjalnego klienta do kupna ubezpieczenia na życie. Dlatego też, autorskie rozwiązanie MakoLab, LICOSS (Life Insurance Contract Sales System) ma za zadanie wspierać agentów ubezpieczeniowych poprzez zautomatyzowanie całego procesu sprzedażowego. 

Rozpoczynając od pierwszego etapu zbierania informacji o kliencie, system wspomaga wszystkich kolejnych uczestników procedury w jej szybkim przeprowadzeniu, umożliwiając jej zakończenie automatycznym wygenerowaniem umowy (polisy) ubezpieczeniowej. Równolegle do swojej głównej funkcji automatyzacji procesu, system może również służyć jako narzędzie dostarczające różnorodnych zestawień danych niezbędnych do monitoringu procesu i analiz biznesowych.

System LICOSS z ogromnym sukcesem zafunkcjonował w PZU Lietuva stając się nieodzownym narzędziem pracy już ponad 600 osób zaangażowanych w proces sprzedażowy firmy. 

Automatyzuj procesy wewnętrzne. Zaoszczędzisz czas i koszt obsługi klientów.

Opis rozwiązania

1) Automatyzacja procesu

LICOSS wspomaga każdy etap oraz każdego z uczestników procesu sprzedaży polisy ubezpieczeniowej, pozwalając na automatyzację procesu zarządzania danymi oraz obiegu dokumentacji.

System jest wyposażony w szeroką gamę funkcjonalności, włączając w nie:

 • Gromadzenie (w tym archiwizację), przetwarzanie i zarządzanie danymi
 • Bazę opracowanych pytań i kwestionariuszy niezbędnych w procesie sprzedaży (również dla niestandardowych etapów procesu)
 •  Wbudowany kalkulator (narzędzie niezbędne do symulacji kosztów przygotowywanych ofert)
 • Monitoring zmian statusów w procesie i funkcję automatycznych powiadomień jego uczestników – w systemie, emailem, poprzez sms (np. automatyczne systemowe powiadomienie lekarza o konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych klienta, który podlega niestandardowej procedurze ubezpieczeniowej)
 • Generowanie i wydruk dokumentów (formularzy, symulacji kosztowych, propozycji oferty, umów, etc.
 • Aktualizację zmian w dyrektywach firmy/ definicjach produktów ofert z poziomu popularnych plików formatu Excel. Poprawną pracę systemu determinuje uważny monitoring aktualności i spójności  danych, tworzących bazę ich działania, które - w dzisiejszej rzeczywistości handlowej obszaru ubezpieczeń - nieustannie podlegają dynamicznym zmianom.

Zarządzanie aktualnością danych umożliwia zasilenie systemu tzw. logiką biznesową – wbudowanym w system zbiorem strategicznych dyrektyw firmy oraz wytycznych dot. zasad konkretnych produktów/ofert, które mogą być modyfikowane globalnie. Co więcej, w odróżnieniu od innych systemów, logika może być zasilana za pomocą stosowanych zazwyczaj przez firmę plików Excel, a wszystko odbywa się przy pełnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (jedynie poprzez obsługiwany przez administratora panel).

2) Baza usystematyzowanych danych stanowiąca wkład do analiz biznesowych

Równolegle do funkcji automatyzacji procesu, poprzez zarządzanie i usystematyzowanie danych LICOSS może wnosić znaczący wkład do analiz biznesowych, stanowiąc tym samym  jedno z najcenniejszych narzędzi w procesie badania wydajności działań firmy.

Obszary zasilane przez dodatkowe funkcje LICOSS stanowią:

 • Statystyki (np.: statystyki produktów lub ich sprzedaży, prognozowanie wyników sprzedażowych plus projektowanie wysokości premii, ranking, etc.)
 • Zarządzanie zadaniami (np.: zarządzanie działaniami marketingowymi, zarządzanie relacjami z klientami, konwersja, etc.)

Informacje techniczne:

 • Technologia Microsoft ASP.NET MVC 4 (HTML5, jQuery)/Internet Information Services (IIS) 7
 • Baza danych: Oracle Database 10g lub Microsoft SQL Server 2008 +
 • Integracje z innymi systemami na poziomie bazy danych, usług internetowych, dedykowanego API
 • Wybrane integracje wykonane u dotychczasowych klientów:
  • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
  • Jasper Reports
  • Address system webservice
  • Asseco Life Asseco Business Management System

Wymagana infrastruktura:

 • Poniżej przedstawiona infrastruktura jest rekomendowana do poprawnej instalacji i efektywnego działania systemu LICOSS:

Wyróżniające cechy

 • Prosta obsługa. Agenci i inni użytkownicy korzystają z systemu poprzez dowolną przeglądarkę internetową; dzięki dobrze zaprojektowanemu interfejsowi użytkownika korzystanie z systemu jest proste i intuicyjne. Produkty ubezpieczeniowe, w tym procedury ich akceptacji, są tworzone lub modyfikowane bezpośrednio w systemie i nie są do tego wymagane umiejętności programistyczne.
 • Niski koszt i łatwe zarządzanie dystrybucją systemu. Użytkownicy systemu nie potrzebują instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze, aby korzystać z LICOSS.  Co więcej, dzięki możliwości aktualizowania parametrów ofert w systemie z poziomu znanych i na co dzień używanych plików Excel, wyznaczeni do tego przez firmę  administratorzy nie potrzebują dodatkowego przeszkolenia.
 • Możliwość szybkiego aktualizowania zasad działania i propozycji produktów opisanych w plikach Excel, bezpośrednio w logice biznesowej. Zawarte w pliku Excel algorytmy kalkulacji mogą  być bezpośrednio modyfikowane, wprowadzane do logiki biznesowej, która następnie – jako część systemu - zasila LICOSS o merytoryczne wytyczne. Proces jest łatwy i nie wymaga modyfikacji systemu, dzięki czemu czas zmian ulega znacznemu skróceniu. 

Wartości biznesowe komunikowane przez klientów

 • Redukcja nakładu pracy osób zaangażowanych w sprzedaż polis. Dotyczy to zarówno agentów jak i wszystkich osób weryfikujących i akceptujących wnioski. System rozpoznaje i odpowiednio steruje akceptacją wniosków o produkty o standardowym i niestandardowym ryzyku. Kryteria podziału są programowane i mogą na przykład obejmować: ocenę stanu zdrowia, sumę ubezpieczenia czy już istniejące umowy. Dane wprowadzane do systemu są walidowane, co pozwala skutecznie kontrolować ich poprawność. Agent i każdy inny użytkownik jest na bieżąco informowany o każdym nieodpowiednim kroku w procedurze sprzedaży czy błędnie wprowadzonej informacji. Eliminuje to nakład pracy związany z ewentualnymi korektami błędów w procesie od złożenia oferty do wydruku polisy.
 • Skrócenie procesu zawierania ubezpieczenia.


 • Kontakt do potencjalnych klientów. Baza danych systemu może zawierać dane kontaktowe potencjalnych klientów. System pozwala menedżerom odpowiedzialnym za sprzedaż (grupa, region, inne) na monitorowanie propozycji przedstawianych przez agentów osobom lub instytucjom z tej bazy. W przypadku gdy przedstawiona oferta nie zostanie sfinalizowana w formie polisy, ubezpieczyciel utrzymuje informacje kontaktowe, które może wykorzystać do kolejnych ofert na różne produkty.
 • Podnoszenie efektywności sprzedaży. System pozwala na budowanie list potencjalnych klientów z bazy danych, przypisywanie ich do agentów oraz zlecanie im zadań sprzedażowych. Menedżerowie sprzedaży mogą monitorować realizację tych zadań przez poszczególnych agentów np. liczbę i rodzaj (telefoniczny, spotkanie, inne) kontaktów z klientem. System pozwala także na wyliczanie i prezentowanie agentom i menedżerom wypracowanych prowizji. Prezentuje także rankingi sprzedaży według wcześniej zdefiniowanych zasad (np. 5 najlepszych agentów).
 • Aktualność i wysoka jakość dokumentów. System nie pozwala na wykorzystanie nieodpowiednich, nieaktualnych dokumentów ubezpieczeniowych, ponieważ wszystkie są przez niego generowane. Agent nie ma żadnej możliwości ingerencji w drukowany dokument. Zmiana wzoru dokumentu przez ubezpieczyciela polega na centralnym wczytaniu jego szablonu do systemu (logika biznesowa). Po centralnej modyfikacji, wszyscy użytkownicy korzystają z najnowszego wydania dokumentu.

System LICOSS został wdrożony dla firmy PZU Litwa (PZU Lietuva) i zapewnił firmie ubezpieczeniowej nie tylko automatyzację oraz uproszczenie procesu, ale umożliwił także zmniejszenie kosztów procesu sprzedaży przy jednoczesnym przyspieszeniu rozbudowy sieci klientów. Obecnie, z systemu LICOSS korzysta ponad 600 pracowników PZU, a włączanie kolejnych obszarów funkcjonalnych do systemu powoduje stałe poszerzenie grona jego użytkowników oraz ciągły rozwój narzędzia o nowe aplikacje. 

Interesują Cię rozwiązania dla branży finansów i ubezpieczeń? Zobacz co jeszcze możemy zrobić dla rozwoju Twojego biznesu.

Nasze wdrożenia LICOSS
Załaduj więcej
Inne rozwiązania z obszaru dedykowane aplikacje biznesowe
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość