CRM z otwartą architekturą

MakoCRM to webowe rozwiązanie, którego podstawowym celem jest wspomaganie, budowanie oraz utrzymanie dobrych relacji między firmą a jej klientami.  Aplikacja pozwala na zbieranie, przetwarzanie, systematyzację i integrację danych pochodzących z różnych źródeł procesu sprzedażowego i przekształca je w czytelne informacje, tym samym upraszczając, skracając i usprawniając codzienne działania sprzedażowe firmy.

Dodatkowym (wynikowym) atutem narzędzia jest również czerpana z procesowanych w systemie danych wiedza, która może stanowić istotny wkład do analiz biznesowych lub czynić z CRM narzędzie wykorzystywane przez Kierownictwo do realizacji strategii i filozofii działania firmy.  

Niewątpliwie zaletą MakoCRM jest jego uporządkowanie i pogrupowanie funkcji w obszary tematycznie związane ze specyfiką danych działów firmy:

 • Obszar Sprzedaży - funkcjonalności wspomagające procesy pozyskiwania nowych klientów, obsługi klientów dotychczasowych oraz zarządzania działem sprzedaży.
 • Obszar Marketingu - mechanizmy wspomagające pracę w zakresie marketingu elektronicznego (m.in. mechanizm do tworzenia szablonów przesyłek elektronicznych w postaci edytora WYSWIG, mechanizm do wysyłki materiałów elektronicznych, wykorzystywany m.in. do mailingu oraz newslettera, mechanizm do importu Leadów, etc.).
 • Obszar Obsługa - funkcjonalności systemu wspomagające obsługę procesów posprzedażnych (m.in. reklamacje, dokumenty finansowe, etc.).
 • Centrum konfiguracji – zbiór funkcjonalności związanych z konfiguracją oraz parametryzacją systemu (m.in. Centrum Uprawnień, Centrum Użytkowników, słowniki, etc.)

Informacje techniczne

Webowy profil rozwiązania pozwala na dostępność systemu z sieci globalnej i nie wymaga instalowania dodatkowych elementów na komputerze użytkownika, co czyni go dostępnym przy zachowaniu zarazem wysokich standardów bezpieczeństwa.

Ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wydzielenie komponentu odpowiedzialnego za raportowanie. System raportowania oparty jest o standardowe narzędzie Microsoft SQL Server Reporting Services. Buduje ono raporty bazując na danych z systemu CRM oraz na danych w hurtowni zasilanej z zewnętrznych systemów (np. FK, Sprzedażowy). Takie podejście umożliwia zaprezentowanie kompleksowej informacji z dostępnych i intuicyjnych dla użytkownika miejsc.

Technologie zastosowane w rozwiązaniu to :

 • Microsoft SQL Server min. wersja 2008 with Reporting Services
 • Microsoft .net Framework 3.5
 • ASP.NET
 • DevExpress ASP.NET Components

Korzyści biznesowe

Szeroka paleta funkcjonalności MakoCRM pokrywa tak wiele obszarów działalności firmy, że trudno przeoczyć wymierne korzyści biznesowe rozwiązania:

 • jakość obsługi klienta ulega poprawie realnie przekładając się na zwiększenie efektywności współpracy,
 • wiedza nt. kontrahentów czy też produktów zwiększa się co może zostać wykorzystane zarówno w procesach zarządzania firmą jak i w pracy operacyjnej np. czas potrzebny na wdrożenie handlowca w obsługę kontrahenta jest krótszy i bardziej efektywny,
 • wzrasta aktywność i efektywność pracowników (m. in. przez zapewnienie mechanizmów stałego monitorowania),
 • raportowanie a także prognozowanie niektórych parametrów jest łatwiejsze (np. prognozowane wpływy),
 • procesy mogą ulec sformalizowaniu dzięki czemu istnieje gwarancja zachowania wypracowanych przez firmę standardów.

W dodatku do powyżej wymienionych zalet, MakoCRM jest rozwiązaniem łatwo modyfikowalnym i dającym się rozbudować, np. o powiązania raportowania z elementami opartymi o zewnętrzne systemy (np. sprzedażowy czy finansowy), stając się tym samym systemem stanowiącym podstawę funkcjonowania firmy.

Wyróżniające cechy

 • Dostępność za pośrednictwem przeglądarki internetowej na wszystkich nowoczesnych urządzeniach – dzięki technologii RWD system jest nie tylko dostępny z poziomu różnych urządzeń (desktop, tablet, smartfon, terminal danych, etc.), ale i zachowuje przy tym wysoką jakość wszystkich swoich funkcjonalności.

  

Zdjęcie 1. Technologia RWD (Responsive Web Design) umożliwia dostosowywanie wizualizacji takiej samej treści na różnych urządzeniach.

Dla przykładu, dostępność systemu z poziomu smartfona zapewnia niemal nieograniczony i natychmiastowy dostęp do informacji lub funkcji systemu, np. prezes ma możliwość sprawdzenia prognozy sprzedaży będąc poza biurem,  handlowiec przed wizytą handlową może sprawdzić czy klient ma uregulowany status płatności, a dyrektor handlowy uzyska informacje o bieżących  działaniach zespołu handlowego.

 • Wsparcie dla wielu języków w interfejsie użytkownika i dla danych - jedną z podstawowych zalet projektowanych przez nas rozwiązań CRM jest łatwość w dostosowywaniu do różnych wersji językowych (włączając w to funkcjonalność pisania od prawej do lewej, stosowaną zwyczajowo w krajach arabskich).
 • Wsparcie i integracja wielu obszarów firmy pozwalającą usprawnić pracę wielu oddziałów/zespołów i jednocześnie zredukować koszty obsługi klientów – poprzez możliwość zbierania, przetwarzania, systematyzacji i integracji danych pochodzących z różnych (często znacznie różniących się geograficznie) źródeł danych w danej organizacji, CRM stanowi doskonałe wsparcie dla sprawnej interakcji w strukturach firmy, a jednocześnie pozwala zachować pełną spójność informacji w całej organizacji.
 • Dokładna analiza potrzeb i celu wprowadzenia rozwiązania CRM opracowywana w ścisłej współpracy z klientem – wyznawana przez MakoLab  filozofia projektowania rozwiązań dla naszych klientów zawsze zakłada postawienie szczególnego nacisku na etap przed wdrożeniowy, kiedy to we współpracy z klientem poznajemy szczególne potrzeby, cele oraz obszary jakie ma za zadanie adresować projekt, a następnie we wspólnym zespole projektowym (w którym kluczową rolę odgrywają Użytkownicy Biznesowi, którzy ostatecznie użytkować będą system) opracowujemy kształt rozwiązania.  
 • Duże możliwości i wiedza ekspertów MakoLab z zakresu rozbudowy i modyfikacji rozwiązania MakoCRM, dające możliwość wykorzystania go w charakterze  platformy do budowy dowolnie „skrojonego na miarę” dedykowanego rozwiązania -  umiejętności, wiedza i kompetencje ekspertów MakoLab z zakresu rozbudowywania i łączenia funkcjonalności MakoCRM z wewnętrznymi systemami firm pozwoliły na wypracowanie przez nas na platformie MakoCRM kilku zupełnie nowych, autorskich, szytych na miarę systemów (LICOSS, LMT, etc.)

Więcej szczegółów nt. rozwiązania MakoCRM na makocrm.pl

Nasze wdrożenia MakoCRM
Załaduj więcej
Inne rozwiązania z obszaru systemów zarządzania relacjami z klientami
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość