Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28.06.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 03.02.2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28.06.2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27.06.2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2009
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2008