Rada nadzorcza
Sybilla Anna Graczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Sybilla Anna Graczyk urodziła się w 1972 roku. Uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 do 2001 roku odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi, a także pracowała jako aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Prawa Konkurencji Adw. Marka Tadeusiaka. Od marca 2001 roku prowadzi praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Od października 2003 roku prowadzi konwersatoria na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Sybilla Anna Graczyk jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

Slawomir Jarecki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Sławomir Jarecki urodził się w 1973 roku. Ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomia specjalność ekonomia przemysłu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z rachunkowości i zarządzania finansami prowadzonych przez ten wydział. W latach 1998-2000 był specjalistą ds. ekonomicznych w SUWARY S.A., a w latach 2000-2004 pracował jako zastępca kanclerza ds. finansowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W tym samym okresie był członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Sp. z o.o. w Radomiu. W okresie 2004-2005 był głównym ekonomistą w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi S.A., w latach 2005-2007 członkiem Zarządu Armada Capital Sp. z o.o., w latach 2007-2012 dyrektorem finansowym Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. w Łodzi. Od 2012 roku jest Wiceprezesem PF Investments Sp. z o.o. S.K.A., członkiem Rady Nadzorczej CEV S.A. oraz Rady Nadzorczej City Inspire S.A. Pan Sławomir Jarecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Sławomir Jarecki jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

Jacek Michalak
Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Michalak urodził się w 1962 roku. Jest doktorem nauk chemicznych, absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 1984-1995 był nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej, w roku 1991 jako stypendysta Swiss National Science Foundation i Księstwa Lichtenstein przebywał na stażu naukowym w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), a w latach 1993-1994 odbył staż naukowy na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (USA). W latach 1996-2007 był dyrektorem ds. badań i rozwoju Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych Atlas, a od 2003 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Atlas Sztuki Sp. z o. o. Od lipca do września 2007 roku był członkiem zarządu Atlas Sp. z o.o., a od października 2007 roku jest wiceprezesem zarządu ds. rozwoju Atlas Sp. z o.o. odpowiedzialnym za badania, kontrolę jakości, zakupy, zintegrowany system zarządzania oraz administrację. Jest z-cą przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. Klejów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ekspertem w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67, od lipca 2008 roku członkiem Rady ds. Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, a od września 2008 roku członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Jest autorem i współautorem 29 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, 25 referatów naukowych wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, współautorem jednego podręcznika akademickiego oraz wielu artykułów popularnonaukowych. Jest także felietonistą miesięcznika Art&Business. Pan Jacek Michalak jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

Jerzy Marek Rudzinski
Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Rudziński urodził się w 1958 roku. Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym uzyskał tytuł magistra chemii oraz absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Hokkaido w Sapporo, Japonia, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Od września 1982 roku do stycznia 1985 roku pracował w Instytucie Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku asystenta. Od października 1990 do maja 1998 roku pracował w Fujitsu Kyushu System Engineering (Grupa Fujitsu) jako konsultant chemii obliczeniowej i menadżer projektu. Od stycznia 1998 roku jest prezesem FQS Poland Sp. z o.o. należącej do Grupy Fujitsu.. Pan Jerzy Marek Rudziński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Jerzy Rudziński jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

Piotr Ignaczak
Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Ignaczak urodził się w 1975 roku. W 2000 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyka na Wydziale Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej. Od 2007 roku jest zatrudniony w Cisco Systems Poland Sp z o.o. gdzie obecnie pełni funkcję Architekta rozwiązań dla sektora finansowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z architekturą korporacyjną (Enterprise Architecture) koncentrując się na obszarze infrastruktury informatycznej instytucji finansowych. Wcześniej przez prawie 5 lat odpowiadał za budowę, rozwój i utrzymanie infrastruktury sieciowej w Centrum Przetwarzania Danych Grupy TP. W latach 1999-2002 był związany z MakoLab, pracując w Dziale ISP. Pan Ignaczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MakoLab S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Piotr Ignaczak jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej MakoLab S.A.