kontakt
Kontakt Zainteresowanych relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt z panem Tomaszem Marciniakiem.
adres do korespondencji
MakoLab SA

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź