Raport miesięczny za wrzesień 2020
2020-10-14
Więcej
Raport miesięczny za sierpień 2020
2020-09-14
Więcej
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-27
Więcej
MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2020
2020-08-14
Więcej
Raport miesięczny za lipiec 2020
2020-08-14
Więcej
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-12
Więcej
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-07-22
Więcej
Raport miesięczny za czerwiec 2020
2020-07-14
Więcej
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-07-03
Więcej
Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2020-06-30
Więcej
Decyzja ws. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
2020-06-30
Więcej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r.
2020-06-30
Więcej
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 30.06.2020 r.
2020-06-30
Więcej
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-06-17
Więcej
Raport miesięczny za maj 2020
2020-06-10
Więcej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 30.06.2020 r.
2020-06-03
Więcej
Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki MakoLab S.A.
2020-05-28
Więcej
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca przeznaczenia zysku za 2019 r. i rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A.
2020-05-28
Więcej
MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2020
2020-05-14
Więcej
Raport miesięczny za kwiecień 2020
2020-05-14
Więcej
Raport miesięczny za marzec 2020
2020-04-14
Więcej
MakoLab raport roczny za rok 2019
2020-04-09
Więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
2020-04-06
Więcej
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. przeznaczenia zysku za rok 2019
2020-03-30
Więcej
Raport miesięczny za luty 2020
2020-03-13
Więcej
MakoLab raport kwartalny za IV kwartał 2019
2020-02-14
Więcej
Raport miesięczny za styczeń 2020
2020-02-14
Więcej
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
2020-01-29
Więcej
Wstępna wartość przychodów netto ze sprzedaży i zysku netto za 2019 r.
2020-01-20
Więcej
Raport miesięczny za grudzień 2019
2020-01-14
Więcej
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2019-12-19
Więcej
Raport miesięczny za listopad 2019
2019-12-13
Więcej
MakoLab raport kwartalny za III kwartał 2019
2019-11-14
Więcej
Raport miesięczny za październik 2019
2019-11-14
Więcej
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
2019-10-23
Więcej
Korekta nagłówka raportu miesięcznego za wrzesień 2019
2019-10-15
Więcej
Raport miesięczny za wrzesień 2019
2019-10-14
Więcej
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2019 i 2020
2019-10-07
Więcej
Raport miesięczny za sierpień 2019
2019-09-13
Więcej
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie poniżej progu 5% głosów w MakoLab S.A.
2019-09-12
Więcej
MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2019
2019-08-14
Więcej
Raport miesięczny za lipiec 2019
2019-08-14
Więcej
Raport miesięczny za czerwiec 2019
2019-07-12
Więcej
Uzupełnienie raportu dotyczącego wypłaty dywidendy
2019-07-03
Więcej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r.
2019-06-28
Więcej
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 28.06.2019 r.
2019-06-28
Więcej
Raport miesięczny za maj 2019
2019-06-14
Więcej
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 r.
2019-06-14
Więcej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 28.06.2019 r.
2019-05-30
Więcej
MakoLab raport roczny za rok 2018
2019-05-29
Więcej
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018
2019-05-29
Więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
2019-05-21
Więcej
MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2019
2019-05-14
Więcej
Raport miesięczny za kwiecień 2019
2019-05-14
Więcej
Raport miesięczny za marzec 2019
2019-04-12
Więcej
Umowy przyznania opcji menadżerskich MakoLab S.A.
2019-03-26
Więcej
Raport miesięczny za luty 2019
2019-03-14
Więcej
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki MakoLab S.A.
2019-03-13
Więcej
MakoLab raport kwartalny za IV kwartał 2018
2019-02-14
Więcej
Raport miesięczny za styczeń 2019
2019-02-14
Więcej
Wstępna wartość zysku netto za 2018 r.
2019-02-13
Więcej
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2019-01-30
Więcej
Raport miesięczny za grudzień 2018
2019-01-14
Więcej
Powołanie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
2018-12-20
Więcej
Raport miesięczny za listopad 2018
2018-12-14
Więcej
MakoLab raport kwartalny za III kwartał 2018
2018-11-14
Więcej
Raport miesięczny za październik 2018
2018-11-14
Więcej
Raport miesięczny za wrzesień 2018
2018-10-12
Więcej
Raport miesięczny za sierpień 2018
2018-09-14
Więcej
MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2018
2018-08-14
Więcej
Raport miesięczny za lipiec 2018
2018-08-14
Więcej
Raport miesięczny za czerwiec 2018
2018-07-13
Więcej
Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2018-06-29
Więcej
Wypłata dywidendy MakoLab Spółka Akcyjna
2018-06-29
Więcej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.
2018-06-29
Więcej
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2018 r.
2018-06-29
Więcej
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r.
2018-06-15
Więcej
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2018-06-15
Więcej
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2018-06-15
Więcej
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2018-06-15
Więcej
Raport miesięczny za maj 2018
2018-06-14
Więcej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2018 r.
2018-05-30
Więcej
MakoLab raport roczny za rok 2017
2018-05-30
Więcej
Uzupełnienie raportu o rekomendacji Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017
2018-05-28
Więcej
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017
2018-05-28
Więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok
2018-05-18
Więcej
MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2018
2018-05-14
Więcej
Raport miesięczny za kwiecień 2018
2018-05-14
Więcej
Raport miesięczny za marzec 2018
2018-04-13
Więcej
Raport miesięczny za luty 2018
2018-03-14
Więcej
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na akcjach Spółki
2018-02-28
Więcej
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na akcjach Spółki
2018-02-23
Więcej
Planowana kwota dywidendy z zysku za rok 2017
2018-02-16
Więcej
Raport miesięczny za styczeń 2018
2018-02-14
Więcej
MakoLab raport kwartalny za IV kwartał 2017
2018-02-14
Więcej
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2018-01-25
Więcej
Raport miesięczny za grudzień 2017
2018-01-12
Więcej
Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych
2018-01-11
Więcej
Zmiana Indywidualnego Standardu Raportowania Informacji Poufnych
2017-12-29
Więcej
Raport miesięczny za listopad 2017
2017-12-14
Więcej
Realizacja znaczącej sprzedaży
2017-11-20
Więcej
Raport miesięczny za październik 2017
2017-11-14
Więcej
MakoLab raport kwartalny za III kwartał 2017
2017-11-14
Więcej
Zakończenie skupu akcji własnych przed terminem
2017-10-16
Więcej
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2017 i 2018
2017-10-16
Więcej
Raport miesięczny za wrzesień 2017
2017-10-13
Więcej
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i oznaczenia akcji Spółki
2017-10-05
Więcej
Raport miesięczny za sierpień 2017
2017-09-14
Więcej
MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2017 
2017-08-14
Więcej
Raport miesięczny za lipiec 2017
2017-08-11
Więcej
Raport miesięczny za czerwiec 2017
2017-07-14
Więcej
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego
2017-06-30
Więcej
Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2017-06-29
Więcej
Wypłata dywidendy
2017-06-29
Więcej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017
2017-06-29
Więcej
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2017
2017-06-29
Więcej
Raport miesięczny za maj 2017 r.
2017-05-19
Więcej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2017 r.
2017-06-02
Więcej
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2016 r. i rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2016 r.
2017-05-24
Więcej
Powołanie Zarządu Spółki
2017-05-24
Więcej
MakoLab raport roczny za rok 2016
2017-05-23
Więcej
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016
2017-05-15
Więcej
Raport miesięczny za kwiecień 2017 r.
2017-05-15
Więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
2017-05-09
Więcej
Raport miesięczny za marzec 2017 r.
2017-04-14
Więcej
Otrzymanie zamówień w ramach umowy znaczącej
2017-04-06
Więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-04-03
Więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-03-27
Więcej
Powzięcie informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego
2017-03-21
Więcej
Raport miesięczny za luty 2017 r.
2017-03-15
Więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-03-13
Więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-03-06
Więcej
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5% głosów w MakoLab S.A.
2017-03-02
Więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-02-20
Więcej
Raport miesięczny za styczeń 2017 r.
2017-02-14
Więcej
Wstępne wartości przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za 2016 r.
2017-01-13
Więcej
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-18
Więcej
Korekta informacji dotyczącej nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych oraz wstrzymania skupu w związku z rozpoczęciem okresu zamkniętego
2017-01-17
Więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-01-13
Więcej
Raport miesięczny za grudzień 2016
2017-01-13
Więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-12-27
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-12-19
więcej
Raport miesięczny za listopad 2016
2016-12-14
więcej
Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej
2016-11-30
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-11-28
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-11-22
więcej
Raport miesięczny za październik 2016
2016-11-14
więcej
Informacja Zarządu MakoLab S.A. o transakcjach nabycia akcji własnych w okresie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu kwartalnego
2016-11-07
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-10-24
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-10-17
więcej
Raport miesięczny za wrzesień 2016
2016-10-14
więcej
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za rok 2016
2016-10-11
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-10-03
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-09-26
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-09-19
więcej
Raport miesięczny za sierpień 2016 r.
2016-09-15
więcej
Podpisanie listu intencyjnego ws. umowy najmu powierzchni biurowej
2016-09-15
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-09-12
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-09-05
więcej
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-08-29
więcej
Informacja o transakcjach nabycia akcji własnych
2016-08-22
więcej
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2016-08-17
Więcej
Raport miesięczny za lipiec 2016 r.
2016-08-12
Więcej
Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania Informacji Poufnych
2016-08-12
Więcej
Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę ramową zawartą przez MakoLab S.A.
2016-08-11
Więcej
Uchwały Zarządu MakoLab SA w sprawie wskazania celu nabycia akcji własnych oraz przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych MakoLab SA
2016-07-15
Więcej
Raport giełdowy za czerwiec 2016 r.
2016-07-14
Więcej
Wypłata dywidendy
2016-06-29
Więcej
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2016
2016-06-29
Więcej
Raport miesięczny za maj 2016 r.
2016-06-14
Więcej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2016 r.
2016-06-02
więcej
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2015 rok i rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2015 r.
2016-05-23
więcej
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015
2016-05-19
więcej
Raport miesięczny za kwiecień 2016 r.
2016-05-19
więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016-05-06
więcej
Raport miesięczny za marzec 2016 r.
2016-04-14
więcej
Rekomendacja w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki przez WZA upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki
2016-03-24
więcej
Raport miesięczny za luty 2016 r.
2016-03-14
więcej
Planowana wysokość rekomendowanej dywidendy za rok 2015 r.
2016-02-10
więcej
Raport miesięczny za styczeń 2016 r.
2016-02-10
więcej
Raport miesięczny za grudzień 2015 r.
2016-01-14
Więcej
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-14
Więcej
Raport miesięczny za listopad 2015 r.
2015-12-14
więcej
Uchwała Rady Nadzorczej w/s wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r.
2015-11-25
Więcej
Uchwała Zarządu MakoLab SA w/s wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r.
2015-11-23
Więcej
Raport miesięczny za październik 2015
2015-11-12
więcej
Raport miesięczny za wrzesień 2015 r.
2015-10-14
Więcej
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego MakoLab SA za rok 2015
2015-09-24
Więcej
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
2015-09-24
Więcej
Raport miesięczny za sierpień 2015
2015-09-14
Więcej
Wniosek Zarządu MakoLab S.A. o wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki
2015-09-03
Więcej
Informacja Zarządu MakoLab SA o strukturze należności handlowych
2015-09-03
Więcej
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2015-08-27
Więcej
Raport miesięczny za lipiec 2015 r.
2015-08-18
Więcej
Zawiadomienie Prokurent MakoLab S.A. o transakcjach na instrumentach finansowych
2015-08-18
Więcej
Zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A. o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2015-08-18
więcej
Raport miesięczny za czerwiec 2015 r.
2015-07-15
Więcej
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2015 r.
2015-06-29
więcej
Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2015-06-29
więcej
Wypłata dywidendy
2015-06-29
więcej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab SA na dzień 29.06.2015 r.
2015-06-03
więcej
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji wypłaty dywidendy za 2014 rok
2015-05-20
Więcej
Raport miesięczny za kwiecień 2015
2015-05-17
Więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok
2015-05-11
Więcej
Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014
2015-05-10
Więcej
Korekta prognozy sprzedaży w I kwartale 2015 r.
2015-04-16
Więcej
Raport miesięczny za marzec 2015
2015-04-14
Więcej
Raport miesięczny za luty 2015
2015-03-15
Więcej
Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.
2015-02-17
Więcej
Raport miesięczny za styczeń 2015
2015-02-15
Więcej
Treść uchwał podjętych przez NWZA MakoLab S.A. w dniu 3.02.2015
2015-02-03
Więcej
Określenie zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego
2015-01-14
Więcej
Raport miesięczny za grudzień 2014
2015-01-14
Więcej
Korekta prognozy wartości przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2014 r. i wstępna wartość przychodów ze sprzedaży w 2014 r.
2015-01-14
Więcej
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-14
Więcej
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 03.02.2015 r.
2015-01-07
Więcej
Załaduj więcej