Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
za IV-ty kwartał 2019 r. za I-szy kwartał 2020 r. za II-gi kwartał 2020 r. za III-ci kwartał 2020 r.
14 lutego 2020 r. 14 maja 2020 r. 14 sierpnia 2020 r. 13 listopada 2020 r.

Raport roczny za 2019 r. zostanie przekazany w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.