Liczba akcji wyemitowanych


Ogółem Notowanych na rynku New Connect
Udział w kapitale 
akcyjnym
Mirosław Sopek 2 571 862 321 862
36,8%
Krzysztofa Sopek 2 571 862 321 862 36,8%
Pozostali 1 843 256 1 843 256
26,4%
Razem 6 986 980 2 486 980 100%