MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Żurawia 6/12
Warszawa 00-503

Call us: +48 42 2392850
E-mail us: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Sekretariat
Paulina Melka Asystentka Zarządu
Aleksandra Misztal Asystentka Zarządu
Dział sprzedaży
Data center
Księgowość
Relacje inwestorskie
Tomasz Marciniak Kontroler finansowy
Marketing
Michał Hertel Dyrektor ds. Komunikacji i Rozwoju Biznesu
Dane rejestrowe spółki
MakoLab S.A.
NIP 725-001-55-26
Regon 471343117
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289179. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 698 698,00 PLN.
Sekretariat
Paulina Melka Asystentka Zarządu
Aleksandra Misztal Asystentka Zarządu
Dział sprzedaży
Bureau
Ewa Szymankiewicz - Regional Business Director