Przekaż swoje IT w ręce profesjonalistów

W dzisiejszych czasach nie trzeba się znać na wszystkim. Zgodnie z biznesową optymalizacją kosztów i procesów przekazywanie do realizacji podmiotom zewnętrznym niektórych obszarów funkcjonowania  przedsiębiorstwa na dobre wpisało się w kanon nowoczesnej strategii zarządzania.

W MakoLab dysponujemy narzędziami, wiedzą i doświadczeniem, dzięki której możemy przejąć zarządzanie infrastrukturą IT dowolnej firmy gwarantując najwyższe standardy świadczonych usług i najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Przekazując i powierzając MakoLab zarządzanie obszarem IT, firma może bez obaw przekierować i w pełni skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią klucz jej działań biznesowych i źródło przewagi konkurencyjnej. 

Zakres Outsourcingu IT 

 • Zapewnienie kompleksowej i ciągłej usługi  wsparcia (help desk) dla użytkowników końcowych, polegającej na rozwiązywaniu problemów występujących w ramach firmowej infrastruktury komputerowej oraz zainstalowanego na niej oprogramowania
 • Objęcie opieką techniczną sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, zapewniając wydajność, komfort użytkowania i szybką reakcję w przypadku awarii
 • Obsługa infrastruktury sieciowej LAN/WAN zapewniająca bezprzerwową komunikację w ramach sieci wewnętrznych jak i dostępu do Internetu
 • Opieka serwisowa serwerów oraz oprogramowania serwerowego
 • Zabezpieczenie przed utratą kluczowych dla przedsiębiorstwa danych i zasobów
 • Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych
 • Audyty IT oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji – udostępnianie wiedzy i doświadczenia
 • Dostarczanie dedykowanych – szytych na miarę – rozwiązań IT

W ramach outsourcingu IT, usługi realizowane są w oparciu o dobre praktyki opisane w bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Wszystkie zawierane umowy zawierają negocjowany parametr SLA (service Level Agreement) oraz wszelkie niezbędne wytyczne dotyczące sposobu i czasu realizacji zleceń i rozwiązywania problemów.

Korzyści biznesowe

 • Redukcję i lepszą kontrolę kosztów operacyjnych
 • Obniżenie kosztów stałych związanych z utrzymaniem własnych pracowników oraz niezbędnych zasobów IT
 • Dostęp do najlepszej jakości specjalistów i technologii
 • Zapewnienie stałej obsługi, szybką reakcję na ewentualne problemy
 • Zwolnienie własnych zasobów i środków finansowych do innych celów
 • Zwiększenie własnej efektywności i wydajności – doskonalenie procesów biznesowych
 • Możliwość skoncentrowania się na kluczowych celach biznesowych firmy
 • Zmniejszenie/podział ryzyka błędnych decyzji IT
 • Uproszczenie i przyspieszenie realizacji zadań
 • Wzmożoną kontrolę
 • Kompleksowość usługi
Z usług MakoLab w zakresie outsourcingu IT korzystają tacy klienci jak Polska Woda czy Trade & Travel Company.
W zakresie IT Outsourcing pracujemy dla
Załaduj więcej
Inne Rozwiązania w obszarze Usług Data Center
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość