Tysiące ofert od różnych dostawców w jednym miejscu

Szeroka oferta to podstawa na rynku usług. Często firmy rozbudowują ofertę własną o propozycje innych podmiotów, dzięki czemu klient otrzymuje w jednym miejscu wiele alternatywnych propozycji. Taki model biznesowy wymaga doskonałej integracji i organizacji przepływu informacji. Zwłaszcza, gdy komunikacja z potencjalnym klientem końcowym odbywa się online, spójna i porównywalna prezentacja oferty nabiera kluczowego znaczenia.

Konektor to narzędzie służące zbieraniu informacji od wielu różnych dostawców, a  następnie ich prezentacji w formie ujednoliconych i uporządkowanych ofert na stronie internetowej.  Dane są gromadzone, przetwarzane i porządkowane według ustalonych kryteriów. Dzięki temu powstaje katalog porównywalnych ofert, które klienci mogą porównywać według wybranego klucza i podjąć optymalną z ich punktu widzenia decyzję.

Publikacja i obsługa ofert z różnych źródeł nie musi być wyzwaniem…

Najważniejsze cechy rozwiązania:

  • Jednolita prezentacja ofert niezależnie od skali i ilości – jednym z kluczowych elementów mających wpływ na sukces w sprzedaży jest dostarczenie klientowi końcowemu spójnych informacji – zarówno pod względem treści, jak i formy przekazu. Konektor pozwala na ich uporządkowanie, a następnie prezentację w serwisie internetowym w sposób umożliwiający ich łatwe porównanie i wyszukiwanie.
  • Przetwarzanie i uporządkowanie bardzo zróżnicowanych danych  – dane ofertowe pochodzące od zewnętrznych partnerów przekazywane są zazwyczaj w różnorodnej formie i same stanowią zbiór mocno zdywersyfikowanych informacji. Konektor, dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów, pozwala z pozornie bardzo różnych danych wejściowych stworzyć ujednoliconą ofertę niezależnie od formy jej prezentacji u dostawcy.
  • Dwukierunkowa wymiana informacji - Konektor to komponent pośredniczący w wymianie informacji pomiędzy firmą, a współpracującymi z nią podmiotami, np. świadczącymi usługi finansowe, ubezpieczeniowe czy turystyczne. Z jednej strony, dostawcy zewnętrzni udostępniają firmie bazę ofert, z drugiej firma wysyła bezpośrednio ze strony informacje konieczne do finalizacji procesu zakupowego, np. potwierdzenia rezerwacji. Cały proces odbywa się w czasie rzeczywistym. Dzięki Konektorowi, taka wymiana danych odbywa się w tle i nie ma żadnego wpływu na użytkowanie strony.  

 Zdjęcie 1. Proces przekazywania informacji z pomocą rozwiązania Konektor

  • Skalowalność i nieograniczona liczba partnerów – Konektor dał możliwość nawiązywania systemowej współpracy z niemal nieograniczoną liczbą partnerów. Tym samym – działając z myślą o ewentualnych przyszłych potrzebach - stworzyliśmy rozwiązanie już od początku wspierające budowanie sieci dostawców klienta.
  • Łatwość dostosowywania do specyfiki branżowej – systemowe przyłączenie kolejnych partnerów często wymaga przejścia licznych ścieżek certyfikacji. Dzięki nowoczesnej architekturze Konektora, rozwiązanie może być szybko i sprawnie dostosowane do wymogów charakterystycznych dla innych branż.

Nasze autorskie rozwiązanie Konektor wspiera obsługę, rejestrację i sprzedaż poprzez stronę jednego z wiodących polskich touroperatorów – „Trade and Travel Company”. 

Nasze wdrożenia Konektora
Załaduj więcej
Konektor Inne rozwiązania z obszaru dedykowanych rozwiązań biznesowych
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość