Integracja i system do zarządzania sprzedażą firm wieloodziałowych

Uprzejmie informujemy, że z końcem 2017 roku MakoLab zaprzestaje sprzedaży, rozwoju oraz wsparcia dla systemu Fractus. Chcąc zapewnić Państwu możliwość dalszej pracy z naszym rozwiązaniem, udostępniamy system Fractus w jego standardowej postaci w wersji „open source”. Oznacza to, że każdy może go rozwijać dalej we własnym zakresie, bez konieczności udziału MakoLab. Dokumentacja oraz kod źródłowy są dostępne w serwisie GitHub.

 

Fractus – autorski system MakoLab -  to jedna z pierwszych propozycji z naszej oferty rozwiązań w pełni dedykowanych biznesowym potrzebom naszego klienta. Jego pierwszą wersję  - Fractus 1.0 - stworzyliśmy i idealnie dopasowaliśmy do  określonych przez klienta potrzeb. Jednakże, zastosowane w narzędziu innowacje, technologia oraz uniwersalne dla procesów sprzedażowych rozwiązania przez lata zyskiwały uznanie kolejnych firm, które w rezultacie nawiązały z nami w tym obszarze współpracę (Batcar, Sykomat, MotoMar). Co więcej, dzisiejszy Fractus 2.0 to wynik ponad 10-letniego okresu inwestycji, kolejnych wdrożeń i prac ekspertów MakoLab nad ulepszaniem i rozwojem narzędzia tak, aby w pełni podążało z duchem czasu i przynosiło naszym klientom największe korzyści.

Opis rozwiązania

Fractus 2.0 to potężny system ERP oparty na technologii Adobe Flex, pozwalający na integrację prowadzonych przez wiele oddziałów firmy działań w obrębie procesu sprzedażowego (zarządzanie sprzedażą, magazynem, łańcuchem dostaw, przeprowadzanie analiz obrotów, zapasów, etc.). Jednocześnie, unikalna cecha systemu - zintegrowana i jednocześnie rozproszona struktura baz danych, zapewniająca odporność na awarię łącz internetowych – umożliwia sprawną i nieprzerwaną pracę poszczególnych oddziałów, bez wpływu na obsługę klientów.

Liczne funkcjonalności systemu zostały zebrane i zintegrowane w ramach następujących modułów, mających za zadanie pokryć jak największą ilość punktów procesu sprzedażowego i przenikać się w sposób gwarantujący największy zwrot z inwestycji dla klienta:

Fractus to prawdziwe bogactwo funckjonalności zintegrowanych w celu kompleksowego usprawnienia procesu sprzedażowego. Co więcej, system jest zaprojektowany z myślą o pokryciu szerokiej listy beneficjentów:

Sprzedaż detaliczna (retail)

System Fractus 2.0 spełnia podstawowy wymóg rozwiązań klasy retail: pracę off-line, umożliwiającą obsługę sprzedaży niezależnie od dostępu do Internetu. Optymalizację procesu sprzedaży jest możliwa między innymi dzięki Panelowi Szybkiej Sprzedaży (POS) przystosowanemu do obsługi z użyciem panelu dotykowego i czytnika kodów paskowych.

Sprzedaż hurtowa

Fractus 2.0 dedykowany jest także przy sprzedaży hurtowej. Istotnym wsparciem dla firm posiadający Magazyn Wysokiego Składowania jest zarządzanie takim typem magazynu w systemie.  System umożliwia między innymi fizyczne rozmieszczenie towarów, operacje magazynowe w określone miejsca w magazynie (lokalizacje) wraz z dodatkowymi atrybutami dostępnych transz danego towaru. Obsługę procesów magazynowych mogą wspierać urządzenia identyfikacji kodów kreskowych.

Sprzedaż e-Commerce

Dzięki swojej elastyczności rozwiązanie może być integrowane z narzędziami wspierającymi sprzedaż tradycyjną takimi jak platformy B2B czy sklepy internetowe B2C.

Firmy handlowo-usługowe

Fractus 2.0 wśród wielu cennych funkcjonalności posiada moduł Serwis dzięki któremu usprawnia świadczenie usług serwisowych klientom. Dodatkowo posiadamy narzędzie informujące klientów (drogą e-mail/SMS) o bieżących statusach zamówionego towaru.

Mobilni sprzedawcy

Fractus 2.0 w prosty sposób obsługuje mobilnych sprzedawców.  W zależności od organizacji pracy, mobilny sprzedawca może być "mobilnym oddziałem" - jednostką organizacyjną z własnym magazynem wirtualnym, kasą itp. lub korzystać z systemu jako użytkownik konkretnej lokalizacji (oddziału  firmy).

Small business

Fractus 2.0 dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze podstawowych modułów oraz niskim kosztom wdrożenia sprawdza się później jako system sprzedażowy w firmach jednodziałowych.

Szczegóły technologiczne – silna strona systemu Fractus

W zależności od struktury funkcjonowania firmy, oferujemy 3 modele wdrożenia systemu: 

 • STRUKTURA ROZPROSZONA – ogromny atut dla firmy wieloodziałowej, w której każda z lokalizacji przedsiębiorstwa posiada własny mini-serwer z bazą danych, a centrala posiada serwer centralny. Dzięki takiej architekturze systemu w razie zerwania połączenia wszystkie dane oraz lokalne funkcje poszczególnych oddziałów są bezpieczne, a ich synchronizacja z centralą zostanie wznowiona po ustanowieniu połączenia.           

a) serwer w centrali firmy lub w Data Center MakoLab,

b) serwery w oddziałach posiadające własne bazy danych replikują się w czasie rzeczywistym z serwerem centralnym.

 

Zdjęcie 1. Przykład architektury systemu Fractus 2.0 w strukturze rozproszonej

 

 • STRUKTURA ZDALNA – SCENTRALIZOWANA – odróżniająca się prostszą architekturą systemu oraz niższymi kosztami  i stworzona głównie z myślą o przedsiębiorcach korzystających z mobilnej formy sprzedaży oraz z wielu punktów sprzedaży, które mają dostęp do stałych, bezawaryjnych połączeń sieciowych.

a) serwer w centrali firmy lub w Data Center MakoLab,

b) użytkownicy zdalni łączą się przez Internet z serwerem centralnym.

 • STRUKTURA LOKALNA – SCENTRALIZOWANA – system Fractus może również wspierać lokalne zarządzanie firmą. Co najważniejsze, wybierając zaprojektowany do rozbudowy Fractus 2.0 klient może bez ograniczeń i bez zakłóceń bieżących działań rozwijać swoją działalność.

a) serwer w centrali,

b) użytkownicy łączący się z serwerem w sieci lokalnej.

Wyżej wymienione modele nie wykluczają się wzajemnie i można łączyć ich elementy uzyskując strukturę doskonale dopasowaną do potrzeb i charakteru działalności firmy.

Technologia systemu Fractus 2.0

Interfejs użytkownika systemu Fractus 2.0 stanowi aplikacja RIA stworzona z użyciem technologii Adobe Flex 3, uruchomiona w przeglądarce internetowej. Po stronie serwera obsługę zapewnia usługa webowa oparta na technologii Microsoft .NET 3.5 (Windows Communication Foundation). Warstwa bazodanowa systemu oparta jest na produkcie Microsoft SQL Server w wersji 2005 lub wyższej.     

Dzięki zastosowaniu technologii Adobe Flex uzyskujemy:

 • Skalowalność. Adobe Flex pozwala na tworzenie aplikacji w pełni modułowych i wykorzystujących potencjał programowania obiektowego,
 • Szeroki zbiór dostępnych komponentów i bibliotek. Wykorzystując je możemy jeszcze szybciej stworzyć efektywną aplikację,
 • Ogólnodostępność. Ponad 90% użytkowników Internetu ma zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player, co daje ogromną ilość odbiorców aplikacji,
 • Brak różnic pomiędzy przeglądarkami. Korzystając z Flash Playera mamy zapewniony taki sam wygląd aplikacji pod każdą przeglądarką i systemem operacyjnym - jako klienta wykorzystujemy dowolny komputer wyposażony w przeglądarkę internetową.

Migracja danych w systemie Fractus 2.0  

Unikalną cechą systemu jest budowanie sieci oddziałów synchronizujących pomiędzy sobą dane w trybie on-line (na bieżąco podczas działania systemu). Dzieje się tak dzięki mechanizmowi semantycznej komunikacji międzyoddziałowej. Przesyłanie danych odbywa się poprzez połączenie sieciowe (lokalne bądź internetowe) pomiędzy poszczególnymi oddziałami a centralą firmy. W procesie tym, wykorzystywany jest szyfrowany protokół HTTPS, wspierany przez wyżej wspomniane technologie WCF. 

Kartoteki oraz informacje o rozliczeniach kontrahentów są globalne (współdzielone przez wiele oddziałów), natomiast dokumenty znajdują się w macierzystym oddziale oraz oddziale centralnym. Wszelkie zmiany są wdrażane natychmiast po ich wprowadzeniu. Zatem czas aktualizacji danych w centrali i ewentualnie w innych oddziałach, jest ograniczony jedynie wydajnością łączy i chwilowym obciążeniem systemu. Dokumenty przesunięć międzymagazynowych są współdzielone pomiędzy oddziałem źródłowym a docelowym i automatycznie przesyłane pomiędzy nimi za pośrednictwem centrali.

Wyróżniające cechy i korzyści dla biznesu

 • Bezpieczeństwo dla biznesu - centrala oraz oddziały firmy działają niezależnie od dostępu do Internetu oraz jakości łącz dzięki unikalnej, zdecentralizowanej architekturze systemu. To pozwala na płynną zmianę trybu on-line/off-line przy jednoczesnym utrzymaniu niezakłóconej pracy użytkowników i automatyczną synchronizację danych z centralą po wznowieniu połączenia.
 • „Internet-ready” system – system ma minimalne wymagania w stosunku do stacji roboczych oraz łącz internetowych, ponieważ jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (technologia Flash) i nie wymaga instalacji aplikacji przez użytkownika. Istnieje również możliwość integracji z platformami sprzedaży, rozwiązaniami klasy e-commerce B2B i B2C oraz portalami społecznościowymi.
 • Mechanizmy integrujące z zewnętrznymi rozwiązaniami - gotowe interfejsy integracji z systemami finansowo-księgowymi znanych, sprawdzonych rozwiązań biznesowych: Comarch, Sage, etc. zapewniają nie tylko ciągłość danych księgowych oraz finansowych, ale również zapobiegają konieczności wymiany posiadanych systemów, co z kolei przekłada się na mniejsze koszty i nieangażowanie klienta we  wdrożenie tych obszarów systemu.
 • Wielofirmowość - jeden system może obsłużyć wiele firm, w tym wiele lokalizacji i magazynów.
 • Skalowalność - wysoka wydajność systemu pozwala na dowolną ilość jednoczesnych użytkowników. Co więcej, system jest proponowany w modelu licencji „on-site” (na lokalizację), niezależnie od liczby pracujących na nim użytkowników. Dodatkowo, przechowywanie i udostępnianie aplikacji jako usługi z poziomu Data Center MakoLab eliminuje konieczność posiadania infrastruktury sprzętowo-programowej ze strony klienta i zdejmuje z niego konieczność zarządzania, aktualizacji oraz pomocy technicznej.  
 • Elastyczność – system zaprojektowany jest w tzw. elastycznej architekturze, co pozwala na ścisłą parametryzację zgodnie z oczekiwaniami klienta, a nawet przygotowanie indywidualnych rozwiązań/modułów bazujących na systemie. Co więcej, możliwość prowadzenia sprzedaży z pomocą różnych narzędzi (np. terminale kodów kreskowych, terminale dotykowe do sprzedaży detalicznej, etc.) kreuje nieograniczone możliwości dostosowania systemu do planowanego przez klienta modelu sprzedaży.
 • Niski koszt wdrożenia oraz użytkowania systemu – na ten atut składają się w/w już cechy systemu, takie jak licencja „on-site”, brak wymaganych licencji dostępu, webowy dostęp do aplikacji oraz brak lub minimalna konieczność utrzymywania przez klienta infrastruktury sprzętowej i internetowej.
Inne rozwiązania z obszaru dedykowane aplikacje biznesowe
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość