Monitoring i automatyzacja obsługi technicznej nieruchomości

Zbudowany na platformie ColDis system Facility Management Tool ma za zadanie wspierać i automatyzować procesy zarządzania obsługą techniczną nieruchomości i zapewniać pełną kontrolę nad strukturą obiektu. Z tego względu, system został zaprojektowany z myślą o pokryciu jak największego obszaru potrzeb.

 

Interesuje Cię nasza platforma do zarządzania nieruchomościami ColDis? Przyjedziemy do Ciebie i zaprezentujemy system!

Hierarchia obiektów

Hierarchia obiektów to szczegółowe odwzorowanie struktury nieruchomości (budynek, poziom, klatka schodowa, lokal, pomieszczenie w lokalu), które pozwala powiązać dostępne dane z pozostałymi funkcjonalnościami modułu technicznego (lokalizacja urządzeń, rejestr zgłoszeń, plany nieruchomości). Uporządkowany widok hierarchii w systemie, umożliwia wyszukiwanie interesującego nas obszaru nieruchomości i wyświetlanie informacji o nim.

Rejestr urządzeń wraz z lokalizacją na planie nieruchomości

Facility Management Tool zawiera szczegółową listę wszystkich urządzeń występujących w obiekcie danej nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz podzespołami. Powiązanie z hierarchią obiektów pozwala dokładnie przypisać każdy element do wybranego pomieszczenia, lokalu, bądź szybu technicznego. Technik, dzięki opcjonalnej funkcji lokalizacji urządzeń na planie nieruchomości jest w stanie szybko i precyzyjnie określić położenie danego urządzenia. Rejestr urządzeń obejmuje również informacje dotyczące czynności konserwacyjnych wszystkich elementów oraz dane na temat gwarancji urządzeń.

Wizualizacja planów nieruchomości

Plany nieruchomości umożliwiają szczegółową wizualizację wszystkich elementów znajdujących się w budynku (lokal, pomieszczenie, urządzenie). Istnieje również możliwość wykorzystania ich do prezentacji raportów, takich jak: zestawienie wykonanych prac, zestawienie przeglądów konserwacyjnych w lokalach, których podstawę zapewniają dane Facility Management Tool. Czytelna forma prezentacji, pozwala menedżerowi obiektu uzyskać najważniejsze informacje na temat kondycji i stanu funkcjonowania całej nieruchomości.

Rejestr zgłoszeń oraz planowanie zadań

W systemie znajduje się szczegółowa lista zgłoszeń obejmująca m.in: usterki, naprawy, remonty, przeglądy, prace konserwacyjne wybranych urządzeń i wyposażenia w lokalach oraz budynkach.

Każde zgłoszenie posiada dedykowany panel, który pozwala zarządcy na śledzenie przebiegu pracy nad danym zleceniem. Administrator obiektu obserwuje wymianę wiadomości pomiędzy osobą zgłaszającą oraz odpowiedzialną za realizację i odbiór prac. Dostęp do tego panelu posiadają również firmy zewnętrzne, dzięki czemu zarządca może śledzić wymianę informacji pomiędzy różnymi podmiotami. Ponad to, posiada wgląd w załączniki dokumentujące zaistniałe zdarzenia oraz postęp prac nad zadaniem. Dzięki zastosowaniu filtrów, listę zgłoszeń można zawęzić do wybranych przez siebie kryteriów.

Planowanie polega na automatycznym generowaniu zadań w systemie na podstawie harmonogramu czynności konserwacyjnych, ustalonym przez administratora technicznego obiektu oraz przeglądów wymaganych prawem budowlanym. Kalendarz zadań z widokiem dziennym, tygodniowym i miesięcznym pozwala zarządcy na precyzyjny wgląd w rozłożone w czasie przeglądy, konserwacje, remonty i naprawy i umożliwia określenie niezbędnych zasobów na dany okres oraz analizę tego, co dzieje się w obiekcie.

Rozbudowana funkcjonalność powiadomień pozwala informować wybrane osoby w momencie wystąpienia określonego zdarzenia (utworzenie zadania, modyfikacja, zrealizowanie prac itp.) poprzez wiadomość e-mail lub SMS. Dzięki przypisaniu lokalizacji w zgłoszeniu, technik dokładnie wie, gdzie ma zostać wykonane przypisane mu zadanie np. naprawa usterki, czy wymiana podzespołów w urządzeniach.

Umowy serwisowe

Umowy serwisowe są rejestrowane w Facility Management Tool i precyzują zakres obowiązków oraz czynności niezbędnych do utrzymania danej nieruchomości we właściwym stanie technicznym. Funkcjonalność umowy serwisowej umożliwia wprowadzenie danych takich jak: koszt i okres obowiązywania umowy, okres rozliczeniowy, zagwarantowany czas reakcji na zgłoszenia, czas realizacji zgłoszeń, priorytet, rozliczanie nadgodzin.

Rejestr działek do celów podatkowych

Zarządzanie danymi katastralnymi jest możliwe dzięki interfejsowi do systemów informacji przestrzennej. Na podstawie wyznaczonego na mapie obszaru, pozwala on uzyskać zrzut granic działek wraz z ich numerami (w tym szczegółowe ortofotomapy), na których planowana jest inwestycja, bądź znajduje się zarządzana nieruchomość. Moduł podatkowy pozwala na automatyczne wyliczenie rat płatności podatków wraz z rozbiciem na poszczególne okresy płatności.

Powyższe funkcjonalności w szeroki sposób pokrywają zakres najważniejszych potrzeb procesu obsługi technicznej nieruchomości. Istnieje jednak możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe, dedykowane narzędzia (np. interfejs do systemu BMS) czy integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami (np. z mobilną aplikacją inwentaryzacyjną autorstwa MakoLab - Stock Talk).

Od wielu lat wspieramy procesy technicznej obsługi nieruchomości o różnorodnym profilu działalności. Facility Management Tool funkcjonuje zarówno w obiektach o charakterze rekreacyjno- usługowym (Mera Spa Hotel, Gdynia Waterfront I), oferujących powierzchnię biurową (Business Garden w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, Brama Portowa, etc.) czy w centrach handlowych (Family Pint Wrocław, Aura Centrum Olsztyn, etc.).

Dowiedz się więcej, na dedykowanej stronie ColDis

Interesują Cię rozwiązania dla branży nieruchomości? Zobacz co jeszcze możemy zrobić dla rozwoju Twojego biznesu.

Nasze wdrożenia Facility Management Tool
Załaduj więcej
Inne rozwiązania z obszaru Dedykowanych rozwiązań biznesowych
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość