Szybka i skuteczna komunikacja z najemcami Twojej nieruchomości

EPON oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności ułatwiających i przyspieszających kontakt na linii zarządca nieruchomości – najemca. Narzędzie pozwala najemcom m.in. na otrzymywanie, magazynowanie i przeglądanie faktur w postaci elektronicznej. Każdy najemcja ma możliwość zgłaszania wniosków i awarii w postaci wiadomości skierowanych do zarządcy w systemie, ma on również możliwość deklaracji obrotów w lokalu. Dodatkowo, narzędzie posiada funkcjonalność przypominania o zbliżającym się terminie płatności lub otrzymywania wiadomości od zarządcy za pomocą e-maila.

Interfejs systemu jest w pełni responsywny, co oznacza, że został dostosowany pod wszystkie dostępne przeglądarki internetowe i umożliwia zachowanie pełnego komfortu podczas pracy na urządzeniach mobilnych jak smartfon, czy tablet. Połączenie z systemem odbywa się poprzez szyfrowany protokół HTTPS, co jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa podczas transmisji, wymiany oraz przechowywania danych.

Szukasz sposobu na przyspieszenie kontaktu z Twoimi najemcami? Pomożemy!

Funkcjonalności i korzyści biznesowe rozwiązania EPON:

Faktury elektroniczne

W aplikacji znajduje się magazyn faktur elektronicznych. Dzięki tej funkcjonalności, najemca otrzymuje pełny dostęp do swoich dokumentów wystawianych na jego poczet z systemu zarządczego.

Historia pobrań

Najemca posiada dostęp do historii pobrań dokumentów elektronicznych wraz z dokładną datą oraz danymi osoby, która dokonała tej operacji.

Wiadomości

Zarządca, po stronie systemu zarządzania nieruchomością komercyjną ColDis, może wysłać wiadomość do wybranych najemców, którzy otrzymają ją w systemie EPON. Znacznie ułatwia to kontakt zarządcy z najemcą oraz systematyzuje współpracę pomiędzy wspólnikami. Komunikaty -  przykładowo - mogą mieć charakter ważnych informacji o zebraniach, spotkaniach, bądź przeprowadzanych modernizacjach urządzeń.

 Zgłoszenia

Najemca może wysłać zgłoszenie do zarządcy, które zostanie zarejestrowane w systemie ColDis jako zadanie z określonym priorytetem. Zarządca może natychmiastowo zareagować na zgłoszenie i wysłać, np. technika do weryfikacji usterki w danym lokalu. Wymiana wiadomości pomiędzy zarządcą a najemcą może trwać do momentu wyjaśnienia sprawy.

Odczyty liczników

Najemca może przeglądać stan swoich liczników zarejestrowanych w systemie zarządczym.

Deklaracja liczników

Najemca może zadeklarować w systemie stan swojego licznika na dany dzień. Dzięki komunikacji pomiędzy systemami, dane będą automatycznie widoczne dla zarządcy. Zarządca może zaakceptować dany odczyt lub go zignorować w razie nieprawidłowości. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność spisywania stanów liczników przez zarządcę.

Deklaracja obrotów

Najemca może zadeklarować w systemie swoje obroty za podany okres. Zarządca w specjalnym panelu może zaakceptować dany obrót lub go zignorować w razie nieprawidłowości.

Rejestracja w systemie EPON

Podczas rejestracji wymagane jest podanie kodu kontrahenta z systemu zarządczego w celu powiązania danego konta z odpowiednim najemcą. Zarządca nieruchomości akceptuje użytkowników, którzy pomyślnie przeszli proces rejestracji. Mogą oni zostać administratorami lub użytkownikami systemu. Kolejnych użytkowników będzie akceptował już administrator systemu dla danego kodu najemcy. W ten sposób minimalnym nakładem pracy można obsłużyć najemców, którzy posiadają bardzo rozbudowaną hierarchię zatrudnienia jak np. sieci handlowe.

Dane w systemie EPON

Każdy użytkownik będzie przypisany do konkretnego najemcy z systemu ColDis. Podczas akceptacji użytkownika, zarządca lub administrator będzie mógł przypisać odpowiednie lokale do danego użytkownika. Jeżeli dany najemca w systemie zarządzania nieruchomością ColDis ma np. dwa lokale, to w systemie EPON może istnieć dwóch użytkowników, z których każdy będzie miał dostęp tylko do danych z jednego lokalu (dokumenty, stany liczników). Każde konto reprezentuje osobnego użytkownika. Dane obu użytkowników są niezależne od siebie, ponieważ każdy jest przypisany do innego lokalu.

Możliwość szybkiej komunikacji pomiędzy zarządcą i najemcą pozwala na efektywne administrowanie wspólnymi relacjami biznesowymi, a pełna mobilność systemu pozwala najemcom na bieżące kontrolowanie swoich płatności z dowolnego miejsca o dowolnym czasie. 

Nasze wdrożenia rozwiązania EPON
Załaduj więcej
Inne rozwiązania z obszaru Dedykowanych rozwiązań biznesowych
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość