Rozliczenie i dystrybucja kosztów wspólnych nieruchomości

Celem opartego na platformie ColDis systemu Cost Management Tool jest przyspieszenie i uproszczenie dwóch najtrudniejszych procesów zarządczych:

  • kumulacji i rejestracji kosztów generowanych przez nieruchomość
  • odpowiedniej dystrybucji zebranych kosztów na właścicieli lub pomiędzy najemców.

Interesuje Cię nasza platforma do zarządzania nieruchomościami ColDis? Przyjedziemy do Ciebie i zaprezentujemy system!

Kumulacja i rejestracja kosztów nieruchomości

Pierwszym krokiem w rozliczeniu kosztów wspólnych jest ich rejestracja, agregacja i odpowiednia klasyfikacja. Cost Management Tool pozwala na zebranie powyższych czynności i ubiera je w jeden, uporządkowany i zautomatyzowany proces.

 

System posiada wiele funkcji usprawniających porządkowanie i rejestrację danych. Dla przykładu – możliwe jest tworzenie linii budżetowych dla całego centrum, co pomaga w agregacji kosztów pod odpowiednimi pozycjami i uławia dostęp i kontrolę nad poszczególnymi grupami kosztowymi.

Co więcej, system wspomaga kontrolę procesu przepływu dokumentów. Każdy z kroków wymaga akceptacji według ściśle ustalonej kolejności. A każda z akceptacji posiada indywidualny kod, pozwalający na identyfikację w systemie uprawnionej osoby zatwierdzającej.

System pozwala również na ewentualną edycję wybranych elementów dokumentu na poszczególnych etapach procesu. Daje również możliwość zwrotu dokumentów do managera obiektu w przypadku braku ich akceptacji lub weryfikacji.

Dystrybucja kosztów

Kolejnym krokiem po rejestracji i zatwierdzeniu dokumentów, jest dystrybucja skumulowanych kosztów pomiędzy współwłaścicieli nieruchomości lub najemców. Jest to jeden z najtrudniejszych

etapów procesu zarządzania nieruchomością, ponieważ wymaga uwzględnienia w rozliczeniu wielu różnorodnych czynników. Udział w kosztach wspólnych najemców może różnić się w zależności od ich rodzaju, powierzchni ważonej lokalu, przyznanego rabatu czy okresu rozliczeniowego (np. wyłączenie części lokalów z płatności za opłaty eksploatacyjne z powodu remontu części lotu).

 

Cały ten proces został zdefiniowany oraz sformalizowany stając się główną częścią Cost Management Tool. System pokrywa wszystkie potrzeby procesu dystrybucji kosztów – od zdefiniowania kluczy udziałów po automatyczne generowanie i wysyłkę faktur z rozliczeniami do najemców lub współwłaścicieli nieruchomości. Jest na tyle elastyczny, że pozwala na modyfikacje i pewien stopień personalizacji. Możliwe jest więc m.in. wystawianie różnych typów faktur (np. w rozbiciu na linie udziału w poszczególnych kosztach wspólnych) czy wprowadzanie ograniczeń dopłat do wysokości rocznych stawek opłaty eksploatacyjnej, tzw. CAP.

Cost Management Tool od wielu lat wspomaga procesy rozliczeniowe nieruchomości o różnym profilu działalności - od centrów handlowych czy hoteli po obiekty oferujące powierzchnie biurowe i usługowe. Od wielu lat współpracujemy w tym zakresie z takimi klientami jak Vastint (m.in. warszawskie SwedeCenter, Business Garden w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie), Balmain (galerie handlowe we Wrocławiu, Olsztynie, Starachowicach i Poznaniu) czy właścicielem i zarządcą kliku obiektów tworzących największe w Europie centrum handlu i mody Ptak Fashion City – Ptak S.A.

Dowiedz się więcej, na dedykowanej stronie coldis.pl

Interesują Cię rozwiązania dla branży nieruchomości? Zobacz co jeszcze możemy zrobić dla rozwoju Twojego biznesu.

Nasze wdrożenia Cost Management Tool
Załaduj więcej
Inne rozwiązania z obszaru Dedykowanych rozwiązań biznesowych
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość