Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. 29.06.2017 r.

2017-06-02

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30.

Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostaną poddanie między innymi uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych MakoLab S.A. (projekt uchwały nr 19), w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki (projekt uchwały nr 20) oraz w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji (projekt uchwały nr 21).

W związku z uchwałami w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana również uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana par. 7 ust. 1 Statutu; projekt uchwały nr 22).

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, informację o proponowanej zmianie Statutu MakoLab S.A oraz aktualne brzmienie Statutu Spółki.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab SA na dzień 29.06.2017 r.
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość