Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z późniejszym niż planowano terminem wydania opinii i raportu przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, zmianie ulega data publikacji raportu rocznego Spółki za 2015 rok z dnia 13.05.2016 na dzień 20.05.2016. Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Spółki w 2016 r. nie ulegają zmianie.