Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

2017-05-09

Zarząd MakoLab S.A. informuje, iż w związku z późniejszym niż planowano terminem wydania opinii i raportu przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2016 rok z dnia 12.05.2017 r. na dzień 23.05.2017 r.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w 2017 r. nie ulegają zmianie.

Podziel się tym artykułem