Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

Zarząd MakoLab S.A. informuje, iż w związku z późniejszym niż planowano terminem wydania opinii i raportu przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2014 rok z dnia 14.05.2015 na dzień 19.05.2015.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w 2014 r. nie ulegają zmianie.

Podziel się tym artykułem