Zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A. o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, że w dniu 18.08.2015 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pani Krzysztofy Sopek, Prokurenta Spółki (Osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) o dokonanych transakcjach sprzedaży akcji MakoLab S.A. Pani Krzysztofa Sopek wyraziła zgodę na publikację danych osobowych. Spółka przekazuje treść zawiadomienia w załączeniu. 

Zawiadomienie Prokurent MakoLab SA - art 160 Ustawy o obrocie
Podziel się tym artykułem
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość