Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej

2017-11-30

W nawiązaniu do opublikowanego systemem ESPI raportu bieżącego nr 12/2016, dotyczącego podpisania listu intencyjnego ws. umowy najmu powierzchni biurowej, Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30.11.2016 Spółka zawarła z WX Office Development 2 sp. z o.o. („Wynajmujący”) umowę najmu powierzchni biurowej („Umowa”) w budynku zlokalizowanym w Łodzi.

Zgodnie z Umową rozpoczęcie najmu pomieszczeń biurowych przez Spółkę nastąpi w dniu 15.02.2018 r. Okres najmu wynosi 84 miesiące. Na dzień podpisania Umowy jej szacunkowa całkowita wartość (tj. suma miesięcznych opłat czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych w całym planowanym okresie obowiązywania Umowy) wynosi około 12 mln. zł, co oznacza, że zawarta Umowa ma status umowy znaczącej dla Spółki.