Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za rok 2016

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11.10.2016 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała "ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci" Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3269, do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za rok 2016.

Wybór został dokonany na podstawie § 15, ust. 2, pkt k) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Kancelaria "ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci" S.p. przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2014 i 2015 oraz badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.