Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2017 i 2018

2017-10-16

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16.10.2017 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała "ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci" Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3269, do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2017 i 2018.

Wybór został dokonany na podstawie § 15, ust. 2, pkt k) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Kancelaria "ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci" S.p. przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2014, 2015 i 2016 oraz badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.