Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego MakoLab SA za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego MakoLab S.A. (dalej „Spółka”) nr 30/2015 z dn. 04.09.2015 r., w którym poinformowano o wniosku Zarządu Spółki o dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w związku z rozważaną decyzją o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24.09.2015 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała „ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci” Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3269, do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Wybór został dokonany na podstawie § 15, pkt 2, lit. k) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość