Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2017

2017-06-29

Zarząd MakoLab S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu
Treść uchwał ZWZA MakoLab SA 29.06.2017