Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 28.06.2019

2019-06-28

Zarząd MakoLab S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.
Treść uchwał ZWZA MakoLab SA 28.06.2019