Treść uchwal podjętych przez NWZA MakoLab SA w dniu 03.02. 2015

Zarząd MakoLab S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 3 lutego 2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Nikt z obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał.
Podziel się tym artykułem
Do pobrania