Raport miesięczny za wrzesień 2016

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za wrzesień 2016 r.
MakoLab Raport Miesięczny Wrzesień 2016