Raport miesięczny za styczeń 2017 r.

2017-02-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za styczeń 2017 r.
MakoLab raport miesięczny styczeń 2017