Raport miesięczny za sierpień 2017 r.

2017-09-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za sierpień 2017 r.
Raport miesięczny za sierpień 2017