Raport miesięczny za marzec 2016 r.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za marzec 2016 r.
Raport miesięczny marzec 2016