Raport miesięczny za maj 2017r.

2017-05-19

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za maj 2017 r.
MakoLab raport miesięczny maj 2017