Raport miesięczny za maj 2016 r.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za maj 2016 r.
Raport miesięczny maj 2016