Raport miesięczny za lipiec 2017 r.

2017-08-11

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za lipiec 2017 r.
MakoLab raport miesięczny lipiec 2017