Raport miesięczny za kwiecień 2017r.

2017-05-15

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za kwiecień 2017 r.
MakoLab raport miesięczny kwiecień 2017