Raport miesięczny za kwiecień 2016 r.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za kwiecień 2016 r.
Raport miesięczny kwiecień 2016