Raport miesięczny za grudzień 2016 r.

2017-01-13

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za grudzień 2016 r.
MakoLab raport miesięczny grudzień 2016