Raport miesięczny za wrzesień 2020

2020-10-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za wrzesień 2020 r.
Raport miesięczny za wrzesień 2020