Raport miesięczny za wrzesień 2019

2019-10-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za wrzesień 2019 r.
Raport miesięczny za wrzesień 2019