Raport miesięczny za wrzesień 2018

2018-10-12

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za wrzesień 2018 r.
Raport miesięczny za wrzesień 2018