Raport miesięczny za wrzesień 2017

2017-10-13

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za wrzesień 2017 r.
Raport miesięczny za wrzesień 2017