Raport miesięczny za sierpień 2020

2020-09-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za sierpień 2020 r.
Raport miesięczny za sierpień 2020