Raport miesięczny za sierpień 2019

2019-09-13

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za sierpień 2019 r.
Raport miesięczny za wrzesień 2019