Raport miesięczny za sierpień 2018

2018-09-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za sierpień 2018 r.
Raport miesięczny za sierpień 2018