Raport miesięczny za sierpień 2016 r.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za sierpień 2016 r.
Raport miesięczny sierpień 2016 r.