Raport miesięczny za październik 2018

2018-11-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za październik 2018 r.
Raport miesięczny za październik 2018