Raport miesięczny za październik 2017

2017-11-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za październik 2017 r.
Raport miesięczny za październik 2017