Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za październik 2016 r.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za październik 2016 r.
MakoLab Raport Miesięczny Październik 2016